Tartak Kiszkowo

Impregnacja ciśnieniowa

Drewno impregnowane ciśnieniowo znajduje coraz szersze zastosowanie. Wykorzystuje się jako elementy spoczywające na fundamentach oraz jako elementy konstrukcji dachowych.

Często drewno impregnowane ciśnieniowo wykorzystuje się na przestrzeni otwartej, w kontakcie z gruntem i wodą.