Tartak Kiszkowo

Klejenie płyt, belek

Posiadamy prasy do klejenia drewna o długości 3 m i 6 m. Maksymalna grubość belki 140 mm, szerokość płyty 1000 mm.

kle Pierwsze klejenie w płyty 1

Klejenie płyt z listew

kle Pierwsze klejenie w płyty

Klejenie płyt z listew bezsęcznych

Drewno klejone z listew i na długość

Drewno klejone z listew i na długość

kle Struganie międzyoperacyjne

Klejenie na mikrowczepy

kle Budowa krawedziaka klejonego

Klejenie na grubość

Przestrugane deski są klejone na grubość,  belki.

Przestrugane deski są klejone na grubość, w belki.

kle Przygotowane do klejenia

Klejenie belki z kilku warstw

kle Przykładowy krawedziak

Belka, legar po przestruganiu.

Wykonujemy usługi klejenia drewna uprzednio przygotowanego w naszym zakładzie lub dostarczonego przez klienta.