Tartak Kiszkowo

Klejenie na mikrowczepy

Klejenie na mikrowczepy

Przyjmujemy drewno do klejenia na mikrowczepy o maksymalnej szerokości 135 mm.

Drewno może być „gotowe”, czyli pozbawione wad i przygotowane do klejenia lub też w dowolnej innej postaci nieobrzynanej. Możemy we własnym zakresie  przygotować drewno poprzez obrzynanie, wycinanie wad, sortowanie.

Prasa umożliwia klejenie desek i beleczek o max. długości 6 m.

Sklejone drewno można  u nas poddać struganiu, profilowaniu oraz klejeniu w belki i płyty.