Tartak Kiszkowo

Jak pracujemy

Surowiec do produkcji.

Produkcja wyrobów drzewnych realizowana jest w dwóch zakładach na terenie Kiszkowa.

Park maszynowy stanowią maszyny i urządzenia, które zostały zakupione jako fabrycznie nowe. Podstawowe maszyny to: traki taśmowe, wielopiły, autoklaw, suszarnie, brykieciarki, linia do klejenia drewna na mikrowczepy, prasy do płyt i belek oraz czterostronne strugarko-profilarki.

filtr nowy1

Filtr podciśnieniowy

Najnowszą inwestycją jest filtr podciśnieniowy  z możliwością powrotu oczyszczonego powietrza na halę. Filtr jest automatycznie opróżniany, za pomocą przenośników ślimakowych trociny i pyły trafiają do brykieciarek.

Tylko nowoczesne maszyny gwarantują najwyższą jakość oferowanych przez nas wyrobów. W 2004 roku otrzymaliśmy Certyfikat Jakości HIT 2004 za nowoczesne technologie przerobu drewna.

Obraz 1 090

Strugarka profilarka

Dla utrzymania najwyższej jakości przeprowadzanej impregnacji poddajemy się kontroli stężenia impregnatu w wannach i autoklawie. Kontrolę przeprowadza zewnętrzna firma wytypowana przez producenta. Nasza najwyższa jakość potwierdzana jest za każdym razem odpowiednim protokołem (zapytaj o aktualny dokument z ostatnio przeprowadzonej kontroli u nas na na miejscu w tartaku). Oprócz kontroli zewnętrznej stężenia impregnatu, tartak również na bieżąco czuwa nad prawidłowością impregnacji. W tym celu wykorzystywany jest aerometr oraz tabela do oznaczania stężenia roztworu roboczego Imprapolu PQ-40, w zależności od temperatury.

Magazyn

Produkcja

załadunek3załadunek4