Tartak Kiszkowo

Malowanie dekoracyjne

 Podejmiemy się malowania drewna zakupionego w naszym tartaku.

W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych na budowie, braku miejsca, organizujemy malowanie głownie boazerii i desek wykończeniowych na terenie naszej firmy lub zaprzyjaźnionej malarni. Cena jest uzależniona od rodzaju farby, ilości warstw .Średni koszt usługi to 15 zł za m2 .

Drewno ułożone na specjalnych przekładach w trakcie wysychania.

Oferujemy transport gotowych wyrobów na miejsce budowy.