Tartak Kiszkowo

Historia

Istnienie tartaku w Kiszkowie, we wsi położonej w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego, sięga początków minionego stulecia. Niegdyś tartak zasilany był maszyną parową i dostarczał energię elektryczną do okolicznych gospodarstw domowych. Sercem zakładu aż do 2000 r. był trak pionowy firmy Blummwe-Bydgoszcz z 1923 r.

Wraz z przejściem tartaku w ręce nowych właścicieli, drewniana szopa, która stanowiła budynek traka została rozebrana, a obok niej powstała nowoczesna hala produkcyjna wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje przemysłowe. Obecnie zakład w niczym nie przypomina starego tartaku, a wysoka jakość oferowanych wyrobów została doceniona przez klientów.

historia

Pierwszy etap rozbudowy – nowa hala. Dzisiaj to ponad 1100 m2 pod dachem

010

Stary trak przez kilka lat witał klientów, zanim trafił na złom.