Tartak Kiszkowo

Suszenie

Wyróżniamy dwa sposoby suszenia drewna:

1. Naturalny:
Drewno sztaplowane jest od długości w kierunku wschód – zachód i wysycha kilka lat. Wilgotność takiego drewna wynosi wówczas ok. 12-13%,  co i tak uniemożliwia jego wykorzystanie w procesach przemysłowych. Suszeniu drewna sprzyjają ciepłe dni, suche powietrze, a przede wszystkim wiatr. Podstawowa wadą tej metody jest zamrożenie kapitału na kilka lat oraz brak możliwości przewidywania, co, kiedy i komu będzie potrzebne.
Nie pytajmy więc w tartaku  o drewno sezonowane na więźbę  dachową. Możemy zamówić drewno suszone w suszarkach.

2. Metoda suszenia w suszarkach:
Suszarnia to zespół urządzeń służących do suszenia drewna z wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Suszarnia składa się z komory suszarki, sterownika komputerowego, zaworów, siłowników, klap, termometrów, psychrometrów, sond powbijanych w drewno, kotłowni, regulatorów pracy wentylatorów itd. Nad wszystkim czuwa i zarządza jednak człowiek, który ustala reżim suszenia, końcową wilgotność i inne parametry. Komora powinna być wypełniona jednym gatunkiem drewna o możliwie jednakowej grubości i jednakowym polu przekroju. Komora musi być wypełniona w całości.

Najmniejsza komora, jaką posiadamy, ma 10,5 m długości, a jednorazowy wsad to 8-10 m3 drewna (zależy od grubości).
Istnieje więc możliwość suszenia do określonej wilgotności końcowej np. więźby dachowej. Trudno jest natomiast zebrać kilka drobnych zamówień po 2-3m3 do wysuszenia i prowadzić proces przy dużym zróżnicowaniu wymiarów drewna.
Proces rozpoczyna się od nawilżania drewna i nagrzewania, kończy studzeniem i klimatyzacją.

suszenie

Układanie pakietu desek na wózku do suszarni. Pakiet musi mieć określoną wysokość, szerokość, równą grubość desek.

Pomimo wykorzystania odpadów tartacznych do ekologicznych kotłów, wysuszenie drewna wymaga dostarczenia energii elektrycznej, ciągłego nadzoru nad kotłami, ale przede wszystkim  dokładnego ułożenia na wózkach i w komorze. Szacunkowy koszt suszenia wynosi od 100 do 300 zł za m3 drewna.