Tartak Kiszkowo

Zrzyny tartaczne

drewno opałowe2

W sprzedaży pocięte sosnowe zrzyny tartaczne. Drewno jest powietrzno-suche.