Tartak Kiszkowo

Najlepsze drewno z zimowych rębów.

Drewno ze zrębów zimowych

Zwozimy z lasu drewno z tzw. zrębów zimowych.  Jak wiadomo nie od dziś, jakość techniczna drewna z zimowych cięć jest znacznie wyższa. Taki surowiec odznacza się doskonałymi walorami fizyko-chemicznymi, co powoduje, że jest idealny do stosowania w budownictwie. Przede wszystkim pozbawiony jest zakażeń i odporny na działanie grzybów oraz pasożytów. Co więcej, drewno takie nie wypacza się i jest mniej podatne na pękanie podczas wysychania. Zapraszamy.